top of page

Hälsoenkät 

Vi försöker & vill kunna säga att vi gjort allt i vår makt för att få fram så friska och sunda Labradorer som det överhuvudtaget är möjligt. Hälsoenkäten är ett bra verktyg

för oss i våra val vilket också gör att vi faktiskt vet vad som är styrkor och ev svagheter i våra linjer. 

hälso1.jpeg
hälso2.jpeg
hälso3.jpeg
bottom of page